Din logistik – vår kärnaffär.

Logistik har utvecklats från en lokal, lågprioriterad kostnadspost till en värdeskapande kunskap som skapar värde och nytta i globala försörjningskedjor. Just där i ligger vår passion. Att tillföra värde i försörjningskedjor med vår erfarenhet, kunskap och innovation. MMC agerar själv, via nätverk eller i allianser, som en möjliggörare i modern marknadslogistik. Våra kunder sträcker sig från internationella handelshus, universitet och stora grossistföretag till mindre aktörer i logistikintensiv verksamhet. Vår styrka är blandningen av teoretisk kunskap och mångårig operativ erfarenhet. Ihop med erfarenhet från många olika branscher gör det att vi kan addera värde till de flesta företag. Vår huvudmarknad är norra Europa, men då våra kunder blir mer och mer internationaliserade arbetar vi också globalt.

Tjänster

För köpare av logistiktjänster


För säljare av logistiktjänster


Management och utbildningKonsultnärverk


Anders Mesch

Seniorkonsult och Ägare, MMC AB

Kompetensområden
Operationell och akademisk erfarenhet och kunskap inom logistikens alla delar med huvudfokus på inköp, försäljning och ständiga förbättringar i försörjningskedjan. Bred internationell erfarenhet från verksamhet iÖsteuropa, Centraleuropa, Kina och APAC.
Yrkeserfarenhet
30 års erfarenhet inom logitikbranschen med ledande befattningar inom transport, lager, tredjepartslogistik, sjöfrakt, flygfrakt med världen som arbetsfält. Huvudsakliga ansvarsområden har varit inom inköp, affärsutveckling, internationalisering och försäljning.

KollegorBehzad Kordnejad

Forskare, Teknologie doktor

Teknologie doktor samt kursansvarig inom Logistik och Transport på KTH. Huvudsakliga forskningsområden är intermodala järnvägstransporter, transportekonomi samt regional och city logistik.


Edward Olausson

VD– Customs Process Compliance AB

Med 14 års praktisk erfarenhet från ledande befattningar inom speditionsbranschen, kan Edward allt som är värt att veta om tull och internationella flöden.
Edward är också kunnig inom legala regelverk avseende ex. farligt gods.

Fredrik Wester

Grundare & Ägare, Selector Solutions AB

Fredrik är erfaren och kunnig inom förändringsprocesser och utveckling av försörjningskedjor med fokus på retail, distribution, ecommerce och omnikanal. Det finns också djupgående erfarenhet inom inköp av tredjepartslogistik, lagerhanteringssystem, moving capital och utbildningar.

Daniel Ekwall

Ph.D

Docent i logistik på högskolan i Borås, docent i supply chain management vid svenska handelshögskolan i Helsingfors samt docent i transportsäkerhet vid handelshögskolan vid Åbo universitet. Daniel har tidigare tjänstgjort som ansvarig för global säkerhet på DB Schenker.

Leading provider of supply chain experience and training by gaming.
The European last mile expert

Vittnesmål

En stor europeisk grossist inom elektronikbranschen kontaktade MMC för hjälp med en upphandling av deras distributionslogistik. MMC genomförde en analys av flöden och relaterade administrativa och elektroniska flöden, skapade en professionell upphandling samt genomförde tillsammans med kunden möten och förhandlingar med leverantörer. Detta genererade en lösning med en kostnadsreduktion om 15%, en transportlösning som väl täcker kundens behov, ett värdefullare erbjudande till kundens kund samt en reduktion av interna resurser om 2 årsarbetskrafter. Projektet avslutades enligt tidsplan och med utlovat resultat.
En stor nordisk grossist inom betongvaror och sten sökte MMCs hjälp för optimering av lagerlokationer och senare importflöden via sjö. Med mångårig erfarenhet inom området analyserade MMC flöden och kom med en kalkyl och rekomendation om reduktion av lagerställen och onödiga logistikaktiviteter. Därefter skapades en inköps- och avropsmodell som gav lägre, marknadsmässiga och förutsägbara sjöfraktskostnader för importflöden. Detta resulterade i en avsevärd kostnadsreduktion, fördelad på såväl interna som externa kostnader. Projektet avslutades enligt tidsplan och med utlovat resultat.
MMC kontrakterades som inhyrd logistikchef på ett av Sveriges största kedjeföretag. Uppdraget handlade om en lagerflytt till ett nytt centrallager hos en tredjepartslogistiker, implementering av en ny leverantör av distributionstransporter och en allmän förbättring av rutiner och det generella arbetssättet vid logistikfunktionen på företaget. Projektet resulterade i en fungerande ny lagerlösning, en ny operativ transportlösning som optimerades, nya rutiner för inköp av varor enligt gängse incoterms, en generell utbildningsinsats riktad mot berörd personal inom logistik och inköp samt en utökad kontroll genom införande av ett strukturerat och enhetligt arbetssätt. Projektet avslutades enligt tidsplan och med utlovat resultat.
Ett i Europa betydande ehandelsföretag sökte hjälp med sina generella flöden inför en större lagerflytt. MMCs resurs genomförde en analys vilken gav att aktiviteter krävdes inom rutiner för inköp och leverantörsinstruktioner, incoterms, It stödet var undermåligt och en genomförandeplan för lagerflytt saknades. MMC skapade, tillsammans med kunden det som behövdes och ledde ocksp genomförande, inköp, implementering osv. Projektet avslutades enligt tidsplan och med utlovat resultat.
Ett globalt multinationellt företag inom livsmedelsindustrin kontaktade MMCs resurs för hjälp vid upphandling av en tredjepartslogistikslösning avseende lagerhållning och transporter i norra Europa. MMC bistod kunden i upphandling, förhandling, värdering och implementering av en ny leverantör och lösning. Projektet avslutades enligt tidsplan och med utlovat resultat.

Referenser

"Vi har jobbat med Anders under många år. Anlitat honom som lärare och representant i ledningsgrupp för våra utbildningar inom marknadsföring och försäljning. Anders är mycket uppskattad av våra studenter - avseende såväl den kunskap han levererar som i bemötande och pedagogik i genomförande av utbildningar. Anders har i hög grad bidragit till att förbättra och utveckla centrala delar i våra utbildningars upplägg”
- Peter Caesar
http://www.cil.se
"Har samarbetat med Anders i ett antal kunduppdrag och han har genom sin kompetens samt gediget arbete skapat förutsättningar för att kunderna får väl fungerande och kostnadseffektiva logistiska lösningar. Anders ser till helheten och har förståelse hur man kombinerar såväl fysiska som elektroniska flöden i ett logistiskt perspektiv"
Mikael Forsman
Key Account Manager, Unifaun
"Anders Mesch går helhjärtat in för det han företar sig och ger sig i kast med allt som verkar intressant och spännande. Det kan röra sig om långtgående strategiska projekt för stora industri- och handelsföretag eller analys och optimering av internationella flöden över många transportslag. Oberoende vilket så gör Anders jobbet på ett sätt där han drar nytta av sin gedigna erfarenhet och mångsidiga kunskap för att få kunden att se både helheten och detaljerna och att inte vara rädd för att tänka nytt och glänta på locket till lådan. Passion, engagemang och tro på det goda hos människan (kunden) kännetecknar Anders och han tar, utöver eminenta presentationer, till både brösttoner och humor för att förmedla sitt budskap. För ett tag sedan gick vårt företag igenom en stor omställning där en ny kund på mycket kort tid skulle införlivas med existerande godsflöden, arbetssätt och processer. Anders Mesch engagerades som projektledare med ansvar för implementeringen bl.a. innefattande utvärdering och tolkning av internationella avtal, lag- och tillståndskrav, rekrytering och skolning av personal och, speciellt, ledningen av förändringsarbetet för den befintliga organisationen. Anders lockade fram det bästa hos oss och övergången blev en stor framgång där de högt uppsatta prestationsmålen uppnåddes och överskreds på kortare tid än förväntat."
- Mikael, Business Development Manager
"Vi på Kimmos Måleri har enormt stor hjälp av Anders i vårt styrelsearbete. Hans breda kunskap har hjälpt oss inom många områden som sälj, logistik, ekonomi samt personalfrågor."
- Maritta, CEO
"Undertecknad har samarbetat med Anders i många år, främst i styrelsesammanhang. Anders är en driven person med god analytisk förmåga. Han kan snabbt identifiera det väsentliga som gör skillnad i komplexa sammanhang. Anders besitter stor kunskap inom områden som, effektivitet, logistik och ekonomi, områden som direkt skapar lönsamhet. Vårt samarbete inom bl.a. styrelsesammanhang har resulterat i god tillväxt och en stark positionering av företaget. Jag kan varmt rekommendera Anders som en resurs i komplexa och krävande uppdrag."
-Peter Bahlsten Styrelseordförande (i ett flertal företag i olika branscher)
"Vi har valt att arbeta med Anders, på MMC, gällande upphandlingar av transporter med gott resultat. Det jag tycker har varit bra är att det är strukturerat med en enkelhet i RFI och RFQ, hanteringen samt att MMC har ett stort kontaktnät gällande de transportörer som är aktuella för vår verksamhet. Anders har också en bra förmåga att förstå och sätta sig in i vår verksamhet och se vilka utmaningar och krav vi har idag och behöver i framtiden. Detta gör att vi känner oss trygga med att vi får det vi behöver och att det blir rätt information till de transportörer som ska lämna anbud åt oss."
-Mikael Spennare, Transporchef Ahlsell AB


Mesch Management Consulting AB

(559023–8571)


Adress

Akvilejagången 12 SE – 507 52 Borås


Email

info@meschconsulting.com